shuho趣味の俳画”大分県俳画協会”主催の展示会です
於いて「レインボウビル 
(H11.11.19〜25)
会員個々の作品、及び会場風景の
極一部ですがお許し下さい
    

 
              


   
トップへ戻る